Břečťanová svatba

Počet hostů: 40
Výzdoba: Bílé ubrusy, břečťan, bílé lampiony, mašle na židlích, balonky, krémové ubrousky
Barva: Bílá, zelená, krémová
Obřad: Pod pergolou
Měsíc: Květen

Ačkoliv se dříve věřilo, že květnové svatby přinášejí smůlu, máme většinou právě v tento měsíc nejvíc napilno, za což můžou i dva státní svátky zezačátku měsíce. Zatracování května pro svatby pramenilo z toho, že v případě, že by bylo o svatební noci zplozeno dítko, narodilo by se v únoru, který platil za nejstudenější měsíc v roce, a tak byla velká šance, že by potomek nemusel přežít do jara. V časech ústředního topení však tento zvyk vyznívá celkem naprázdno, navíc když ekofarma touto dobou hraje těmi nejkrásnějšími tóny zelené.